Trida nebezpecnosti vybuchu metanu

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, známá také jako směrnice 94/9 / ES, je určitě Evropskou unií, která definuje základní požadavky na datové produkty pro spojení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Velká většina strojů a nástrojů používaných v dolech z černého uhlí má nebezpečí výbuchu metanu a uhlí a směrnice ATEX se vztahuje na nástroje a ochranné styly určené pro provoz v oblastech vystavených nebezpečí výbuchu. Také nové předpisy o bezpečnosti v zemích Evropské unie se od sebe lišily, což značně bránilo svobodě výměny zboží mezi členskými zeměmi.Z tohoto důvodu byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a výrazně usnadnila oběh zboží v Evropské dohodě. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším cílem směrnice ATEX vyčlenit volný tok zboží zaručující vysoký stupeň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení určená pro činnosti v oblastech ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a otevřená Evropská unie dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která byla uvedena do provozu 1. července 2003. Kromě toho byla dne 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (známá také jako UŽIVATELÉ ATEX, která se týká minimálních bezpečnostních požadavků na praxi v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost dne 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

https://audisin-max-sound.eu/cz/

Doporučujeme školení Atex