Standard zony nebezpeci vybuchu

ATEX - je stejná rada Evropské unie. Definuje základní požadavky, které musí každá komodita věnovat implementaci na povrchy, kterým hrozí výbuch. Podrobné požadavky jsou stanoveny v částech souvisejících s poslední radou. Na druhé straně požadavky, které nejsou upraveny směrnicí ani normami, mohou být předmětem vnitřních předpisů, které fungují v jejich vlastních členských zemích.

https://vanefist-n.eu/cz/ Vanefist NeoVanefist Neo - Šumivé tablety po dobu 15 dnů aktivní hubnutí!

proceduraTato nařízení nemohou, ale nejsou v souladu se směrnicí, a není vhodné zvyšovat její požadavky. Protože směrnice ATEX 94/9 / ES nás zavazuje k označení CE. Takže každý produkt „ATEX“, který byl označen symbolem Ex, musel být výrobcem na začátku označen značkou CE. Postup také projděte, pokud je srovnatelný s povinnou účastí „třetí strany“, pokud výrobce použil jiný modul než modul A.

Sjednocení předpisůProtože nekonzistentní předpisy týkající se bezpečnosti v jednotlivých oblastech EU představovaly velká omezení v normálním pohybu zboží mezi členskými zeměmi, bylo rozhodnuto o harmonizaci těchto ustanovení. Pokud jde o zařízení používaná pro operace v oblastech ohrožených výbuchem dne 23. března 1994, Evropský parlament a Rada Evropské unie oznámily směrnici 94/9 / ES ATEX, která se uskutečnila dne 1. července 2003. Byla zavedena také směrnice 1999/92 / ES ATEX137, která byla rovněž označována jako UŽIVATELÉ ATEX. Jednalo se o malé požadavky na bezpečnost práce, v pracovních postupech, ve kterých se můžeme dostat do výbušné atmosféry.První směrnice byla zřízena v činnosti již v roce 2003. Druhá směrnice byla přijata Ministerstvem hospodářství, práce a sociálních věcí dne 29. května 2003 a započala dne 25. července 2003. Dne 31. října 2010 nové pozměněné nařízení ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 o minimální důvěře a pracovní hygiena, související s možností setkat se s výbušnou atmosférou na pracovišti, která nahradila nařízení z roku 2003.