Posouzeni rizika vybuchu v lakovne

https://levasan.eu/cz/

Směrnice ATEX ve svém vlastním právním řádu byla zavedena 28. července 2003. Používá se pro výrobky určené k umístění v potenciálně výbušných oblastech. Tyto výrobky musí splňovat přísné požadavky nejen na bezpečnost, ale také na zdravotní péči. Směrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Při studiu ustanovení diskutovaného normativního aktu závisí úroveň bezpečnosti a navíc v kombinaci se současnými postupy posuzování především na úrovni ohrožení prostředí, ve kterém bude konkrétní zařízení vytvářet.Směrnice ATEX stanoví přísné požadavky, které musí konkrétní produkt splňovat, aby mohl být uveden do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jaké jsou to zóny? Nejprve mluvíme o černouhelných dolech, kde existuje extrémně vysoká pravděpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Směrnice ATEX obsahuje podrobné rozdělení zařízení do skupin. Jsou dva. V úvodní části se zařízení dostane dovnitř, které je zachyceno v podzemí dolu a v prostorech, které mohou existovat a které mohou být ohroženy výbuchem metanu. Druhá část se týká zařízení, která se v těchto místech váží, ale která mohou existovat ohrožena výbušnou atmosférou.

Tato směrnice stanoví základní obecné požadavky na všechna zařízení, která se pohybují po površích ohrožených výbuchem metanu / uhlí. Citlivější požadavky však lze snadno najít v harmonizovaných opatřeních.

Je třeba poznamenat, že nádobí podobné těm v potenciálně výbušných oblastech by mělo být označeno CE. Za značkou by mělo následovat identifikační číslo oznámeného subjektu, které by mělo být velké, viditelné, trvalé a čitelné.

Oznamující subjekt přezkoumá celý ochranný organismus nebo jednu dodávku s plánem zajištění spolupráce s platnými ustanoveními a požadavky směrnice. Rovněž je třeba mít na paměti, že od 20. dubna 2016 bude stávající směrnice nahrazena novou směrnicí ATEX 2014/34 / EU.