Odstraneni prachu z vyrobni haly

Směrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní obraz, který je také dodáván do zařízení, pokud jsou systémy ochrany a ochrany. Tato zařízení mají rozhodující význam pro použití v blízkosti nebezpečí výbuchu metanu nebo uhlí. Stávající směrnice existuje v Evropském parlamentu a Radě dne 23. března 1994.

Ačkoli v místním právním systému byl předložen na základě nařízení ministra hospodářství ze dne 22.12.2005. OJ Č. 263, položka 2203 Hlavním záměrem této zásady je především sblížit právní předpisy členských států, které se vztahují na zařízení a ochranné styly určené pro použití v blízkosti metanu, který je vystaven explozi, nebo více z uhelného prachu. Směrnice se však vztahuje jak na přístroje, tak na ochranné systémy určené pro použití v potenciálně výbušných vzdálenostech. Zároveň je třeba poznamenat, že tyto informace platí pro bezpečnostní, řídicí a regulační zařízení. Tyto pokrmy jsou pro tento účel definovány mimo diskutované zóny a zahrnují bezpečný přístup k zařízením a ochranné styly dané cíli v oblastech s nebezpečím výbuchu.Existují výjimky ze směrnice ATEX. Diskutovaná směrnice mimo jiné nezahrnuje zdravotnické prostředky používané v lékařském prostředí. Nesouvisí s vybavením pro domácnost, osobními ochrannými prostředky, loděmi, dopravními prostředky.Tento právní akt Evropské unie má zvláštní požadavky, které jsou stanoveny ve specifických normách. Kromě toho klasifikuje potenciálně výbušné koule, které jsou uvedeny v Příloze č. I také k informacím 1999/92 / EC ATEX137 ze dne 16/12/1999 "O minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků potenciálně vystavených při čtení v oblastech s výbušným obsahem".Přístroje a ochranné systémy mohou být problémem jiných směrnic, které se týkají jiných aspektů a které navíc stanoví umístění označení CE na něm. Toto znamení by mělo být jasné, jasné a nezničitelné.Stávající směrnice bude nahrazena novými informacemi ATEX 2014/34 / EU. Brání poslední den 20. dubna 2016.